วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เพิ่มช่องทางการเข้าใช้เว็บแบบทดสอบออนไลน์เพิ่มช่องทางการเข้าใช้เว็บแบบทดสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าใช่ได้มากขึ้น โดยเปิดบริการเว็บไซต์ หลายเว็บไซต์ ซึ่งมีเนื้อหาตัวข้อสอบเหมือนกัน ทั้งหมด โดยเว็บที่สามารถเข้าใช้ได้ตอนนี้ก็มีอยู่ 4 เว็บด้วยกัน คือ 
http://www.thaitestonline.com 
http://www.kruaof.com
http://test.lesson2plan.com
http://www.ruamkorsob.com