วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558

เฉลยรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2557-2558

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คสช.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ตามข้อใด
ก. 2.575 ล้านบาท.
ข. 2.575 ล้านล้านบาท.
ค. 2.757 ล้านล้านบาท.
ง. 2.577 ล้านล้านบาท
2. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สนช ในมาตรา 6 จำนวนเท่าใด
ก. จำนวน 220 คน.
ข. จำนวนไม่เกิน 220 คน.
ค. จำนวน 250 คน.
ง. จำนวนไม่เกิน 250 คน
3. ดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียคือดอกอะไร
ก. ดอกลำดวน.
ข. ดอกชบา.
ค. ดอกประดู่.
ง. ดอกลั่นทม
4. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
ก. สิงคโปร์.
ข. มาเลเซีย.
ค. อินโดนีเซีย.
ง. ฟิลิปปินส์
5. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
ก. 58.
ข. 59.
ค. 60.
ง. 61
6. นโยบายเร่งด่วนของ รมว ศธ ณรงค์ พิพัฒนาศัย กำหนดดำเนินภายในกี่เดือนข้อใดถูกต้อง
ก. 1 เดือน.
ข. 2 เดือน.
ค. 3 เดือน.
ง. 4 เดือน
7. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
ก. ปลัด ศธ.
ข. ผช รมว ศธ.
ค. รมว ศธ.
ง. เลขา สพฐ
8. ประธาน สนช ชื่ออย่างไร
ก. นายตวง อันทะไชย.
ข. นายสมโภชน์ คำลอย.
ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย.
ง. นายสุรชัย เลี้ยงบุญชัย
9. จังใดที่ไม่ใช่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของ คลช
ก. ตราด.
ข. ตาก.
ค. สระแก้ว.
ง. ชลบุรี
10. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
ก. 17.
ข. 18.
ค. 19.
ง. 20
11. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
ก. 10 - 12.
ข. 12 - 10.
ค. 12 - 15.
ง. 12 - 50
12. ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของ ศธ. หมายถึงข้อใด
ก. 2557 - 2558.
ข. 2558.
ค. 2558-2559.
ง. 2552-2561
13. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 คศ 2016 ที่ประเทศใด
ก. สเปน.
ข. ญี่ปุ่น.
ค. บราซิล.
ง. อิตาลี
14. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
ก. 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557.
ข. 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558.
ค. 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558.
ง. 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
15. จอร์โจนาโปลีตาโน ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อ 14 มกราคม 2558 ในประเทศใด
ก. อิตาลี.
ข. สเปน.
ค. มอร็อคโค.
ง. เนเธอแลนด์
16. องค์กร world economic forum คืออะไร
ก. .
ข. .
ค. .
ง. ถูกทุกข้อ
17. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์.
ข. นายสมโภชน์ คำลอย.
ค. นายอำนาจ สุนทรธรรม.
ง. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
18. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 โดยนายกรัฐมนตรีตู่
ก. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.
ข. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.
ค. วิกฤต โอกาส และความท้าทาย.
ง. มั่งคัง มั่นคง ยั่งยืน
19. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
ก. อินโดนีเซีย.
ข. มาเลเซีย.
ค. ไทย.
ง. เวียดนาม
20. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
ก. 1 3 8.
ข. 6 10 12.
ค. 3 6 9.
ง. 2 4 11
21. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
ก. กลาโหม.
ข. มหาดไทย.
ค. ศึกษาธิการ.
ง. วิทยาศาสตร์ฯ
22. ใครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลว 26 พ.ย. 2557
ก. นายสมโภชน์ คำลอย.
ข. นายตวง อันทะไชย.
ค. นางสิริกร มณีรินทร์.
ง. นายกมล รอดคล้าย
23. หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
ก. เซ ยอง ซอก.
ข. เชง ยอง ซอก.
ค. ชิม ยอง ซอก.
ง. เช ซอก ยอง
24. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
ก. สมดุล.
ข. ขาดดุล.
ค. เกินดุล.
ง. สมดุล แบบ PBB
25. ฟุตบอลโลก 2018 จัดที่ใด
ก. สเปน.
ข. อังกฤษ.
ค. รัสเซีย.
ง. การ์ต้า
26. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
ก. 32.
ข. 34.
ค. 36.
ง. 38
27. ธรรมนูญปกครองประเทศ ฉบับชั่วคราว 2557 โดย คสช.มีสูงสุดกี่มาตรา
ก. 47.
ข. 48.
ค. 50.
ง. 51
28. จากการประเมินของ wef เมื่อปี 2556 ด้านประถมศึกษาไทยอยู่ลำดับที่เท่าไรของอาเซียน
ก. 3.
ข. 5.
ค. 7.
ง. 9
29. แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิลคือชาติใด
ก. บราซิล.
ข. เยอรมัน.
ค. ฮอลแลนด์.
ง. อาร์เจนติน่า
30. นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกคนที่เท่าไรของประเทศไทย
ก. 26.
ข. 27.
ค. 28.
ง. 29
31. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละเท่าใด
ก. 1.
ข. 2.
ค. 3.
ง. 4
32. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ข้อใดถูกต้อง
ก. ลำดับ 37 จากทั้งหมด 148 ประเทศ.
ข. ลำดับ 36 จากทั้งหมด 158 ประเทศ.
ค. ลำดับ 38 จากทั้งหมด 148 ประเทศ.
ง. ลำดับ 39 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
33. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ PISA
ก. Programme for International Student Assessment.
ข. เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ.
ค. โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ.
ง. ประเมิน (Reading Literacy) (Mathematical Literacy) (Scientific Literacy)

http://www.thaitestonline.com


สุดยอด