วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

1. เครื่องมือพื้นบานอยู่ในข้อใด
ก. เครื่องกลึง เครื่องตัด
ข. สว่าน เลื่อยกล
ค. คีม ค้อน ไขควง
ง. ประแจ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
2. การใช้ค้อนที่ถูกต้อง ควรจับอย่างไร
ก. ค่อนไปทางปลายด้าม
ข. กลางด้าม
ค. ค่อนไปทางหัวค้อน
ง. จับอย่างไรก็ได้ตามสะดวก
3. คีมใช้กับงาน
ก. บีบ ข. บิด
ค. ดึง ง. ถูกทุกข้อ
4. โครงสร้างไขควบ แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน ง. 4 ส่วน
5. ประแจ ประเภทใดที่จัดว่าได้มาตรฐานเบื้องต้นทั่วไป
ก. ประแจแหวน ข. ประแจปากตาย
ค. ประแจเลื่อน ง. ประแจบล๊อก
6. ตะไบ มีกี่สัดส่วน
ก. 1 ส่วน ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน ง. 4 ส่วน
7. ถ้าต้องการเอาเศษเลื่อยติดฟันออกจากเลื่อย ควรทำอย่างไร
ก. ใช้มือลูบปัดออก
ข. ใช้ลมเป่า
ค. ใช้แปรงปัด
ง. จับสันโครงเลื่อยเคาะกับโต๊ะ
8. การวัดขนาดของดอกสว่าน จะต้องวัดตรงส่วนใด
ก. ที่ใดก็ได้ ข. ตรงขอบ
ค. ลำตัว ง. ตรงโคนสุด
9. การเคลือบผิว มีดังนี้
ก. การเคลือบผิวด้วยสี
ข. การเคลือบผิวด้วยพลาสติก
ค. การเคลือบผิวด้วยโลหะ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ไขควง ชนิดใดที่ไม่อาจลับแต่งหน้าไขควงได้
ก. ชนิด 4 แฉก ข. ปากแบนยาว
ค. ปากแบนสั้น ง. ทุกชนิด
11. ชิ้นงานบางชนิดที่จับยึดด้วยสลักเกลียว ยังจำเป็นจะต้องถอดหรือคลายด้วยประแจอะไร
ก. ประแจธรรมดา
ข. ประแจแอล
ค. ประแจแบบตัวยู (U)
ง. ประแจขอชนิดปรับได้
12. หินที่มีขนาด 1 ? 2 นิ้ว คือหินข้อใด
ก. หินหนึ่ง ข. หินสอง
ค. หินสาม ง. หินสี่
13. ?หินสาม? มีขนาดเท่าใด
ก. ขนาด 1 ? 2 นิ้ว ข. ขนาด 2 ? 3 นิ้ว
ค. ขนาด 3 ? 4 นิ้ว ง. ขนาด 4 ? 5 นิ้ว
14. ?1 คิว? ในการซื้อ ? ขายหินทราย ในท้องตลาด หมายถึงข้อใด
ก. 1 ลบ.ซม. ข. 1 ลบ.นิ้ว
ค. 1 ลบ.ฟุต ง. 1 ลบ.เมตร
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
15. อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 หมายถึงข้อใด
ก. ซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน
ข. ซีเมนต์ 1 ส่วน หิน 2 ส่วน ทราย 4 ส่วน
ค. หิน 1 ส่วน ซีเมนต์ 2 ส่วน ทราย 4 ส่วน
ง. ทราย 1 ส่วน ซีเมนต์ 2 ส่วน หิน 4 ส่วน
16. อิฐบล็อก มีขนาดเท่าใด
ก. กว้าง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
ข. กว้าง 19 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
ค. กว้าง 20 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
ง. กว้าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
17. ปูนซีเมนต์ 20 ถุง มีน้ำหนัก กี่กิโลกรัม
ก. 500 กก. ข. 1,000 กก.
ค. 1,500 กก. ง. 2,000 กก.
18. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นห้องขนาด 3.00X3.00 เมตร ใช้กระเบื้องกี่แผ่น
ก. 99 แผ่น ข. 100 แผ่น
ค. 101 แผ่น ง. 102 แผ่น
จากรูปใช้ตอบคำถามข้อ 19 ? 21
ก. ข.
ค. ง.
19. ?คอนกรีต? คือข้อใด
20. ?อิฐ? คือข้อใด
21. ?ไม้? คือข้อใด
22. ปูนเค็มเหลว ใช้ทำอะไร
ก. ฉาบรองพื้นเพื่อให้แห้งเร็วและเกาะยึดแน่น
ข. ฉาบผนังภายในเพื่อลดการแตกร้าว
ค. ใช้ทำเหลี่ยมเพื่อให้เหลี่ยมแห้งเร็ว
ง. ฉาบอุดรูรั่วต่างๆ เพื่อกันน้ำซึม
23. ปูนซีเมนต์ที่ผลิตมากที่สุดในโลก คือปูนซีเมนต์อะไร
ก. ปูนซิเมนต์ขาว
ข. ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์
ค. ปูนซิเมนต์ซุปเปอร์
ง. ปูนซิเมนต์สี
24. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
ก. ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
ข. ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
ค. ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
ง. ถูกทุกข้อ
25. การต่อไม้ คือข้อใด
ก. ทำให้ไม้กว้างขึ้น ข. ทำให้ไม้หนาขึ้น
ค. ทำให้ไม้ยาวขึ้น ง. ถูกทุกข้อ
26. การต่อไม้ที่มีความแข็งแรงที่สุดได้แก่ข้อใด
ก. การต่อชน ข. การต่อบาก
ค. การต่อเดือย ง. การต่อดาม
27. เหล็กตัวซี (C) ที่ใช้ทำโครงหลังคา มีความยาวเท่าใด
ก. 4 เมตร ข. 5 เมตร
ค. 6 เมตร ง. 8 เมตร
28. การเขียนแปลนบ้านมักใช้คำย่อ น. แทนคำว่าอะไร
ก. น้ำ ข. น้ำมัน
ค. เหนือ ง. หน้าต่าง
29. ข้อใดไม่ใช่สุขภัณฑ์ของห้องน้ำ
ก. ที่ปัสสาวะ ข. อ่างล้างหน้า
ค. อ่างอาบน้ำ ง. กระเบื้องปูห้องน้ำ
30. เหล็กเบา หมายถึงอะไร
ก. เหล็กกลมกลาง ข. เหล็กตัน
ค. เหล็กเต็มขนาด ง. เหล็กไม่เต็มขนาด
31. ตัวทำลาย ที่นิยมใช้ในงานทาสี
ก. น้ำมันตัง ข. น้ำมันสน
ค. น้ำมันลิกสิค ง. น้ำมันพอรินล่า
32. สี Enamels คืออะไร
ก. สีเคลือบใส ข. สีเคลือบเงา
ค. สีเคลือบด้าน ง. สีน้ำมันชนิดด้าน
33. ดินเดิม คือดินที่ลึกจากระดับผิวดินประมาณเท่าใด
ก. ประมาณ 1.00 เมตร ลงไป
ข. ประมาณ 1.50 เมตรขึ้นไป
ค. ประมาณ 1.50 เมตร พอดี
ง. ประมาณ 2.50 เมตร
34. ขนาดของเครื่องไสไม้ เราเรียกว่าอย่างไร
ก. ตามความกว้างของแท่นที่สามารถไสไม้ได้
ข. ตามความกว้างของใบมีด
ค. ตามความกว้างของแท่นบน
ง. ตามความกว้างของหัวตัด
35. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
ก. 3.00 เมตร ข. 4.00 เมตร
ค. 5.00 เมตร ง. 6.00 เมตร
36. วัสดุใดไม่ได้เป็นวัสดุก่อสร้าง ตามธรรมชาติ
ก. ดินเหนียว ข. อิฐ
ค. หิน ง. ทราย
37. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดได้แก่
ก. อลูมิเนียม ข. ทองแดง
ค. เงิน ง. เหล็ก
38. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ 1 เฟส มีสายไฟฟ้ากี่สาย
ก. 1 สาย ข. 2 สาย
ค. 3 สาย ง. 4 สาย
39. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้านในถูกเคลือบด้วยสารอะไร
ก. ก๊าซเฉื่อย ข. สารปรอท
ค. สารฟอสเฟอร์ ง. อาร์กอน
40. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ ข้อใดมาถูกัน
ก. อำพัน ? ขนสัตว์
ข. พลาสติก ? เส้นผม
ค. แท่งแก้ว ? ขนสัตว์
ง. ถูกทุกข้อ
41. ถ้าพบผู้ถูกไฟฟ้าดูด จะใช้อะไรช่วยผลักออกดีที่สุด
ก. ใช้พลาสติก ข. ใช้ยาง
ค. ใช้วัตถุที่เป็นฉนวน ง. ใช้เชือกแห้ง
42. ข้อใด หมายถึงไฟฟ้า D.C.
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง
ข. ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ค. วงจรไฟฟ้า
ง. การเพิ่มความดันไฟฟ้า
43. อุปกรณ์ชนิดใดกินไฟฟ้ามากที่สุด
ก. ตู้เย็น ข.เตารีดไฟฟ้า
ค.โทรทัศน์ ง.เครื่องซักผ้า
44. ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่เลวที่สุด
ก. หินอ่อน ข. แก้ว
ค. ยาง ง. น้ำ
45. ปัจจุบัน ฟิวส์ที่ใช้ทำด้วยอะไร
ก. ตะกั่ว ข. ทองแดง
ค. ดีบุก ง. ดีบุกผสมตะกั่ว
46. ประชาชนใช้หลอดนีออนกันมากเพราะอะไร
ก. ให้แสงสว่างนวล
ข. กินไฟฟ้าน้อย
ค. มีแบบให้เลือกหลายแบบ
ง. ถูกทุกข้อ
47. สายไฟฟ้า ที่ใช้อยู่ตามบ้านเรียกว่า
ก. สายหุ้มยาง ข. สาย พี.วี.ซี.
ค. สายไหม ง. สายเคเบิล
48. แอมมิเตอร์ ใช้วัดอะไร
ก. กำลังไฟฟ้า ข. กระแสไฟฟ้า
ค.ความต้านทาน ง. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
49. มิเตอร์ที่ใช้วัดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้วัดอะไร
ก. ความต่างศักดิ์ ข. กระแสไฟฟ้า
ค. วัดกำลังไฟฟ้า ง. พลังงานไฟฟ้า
50. กำลัง 1 กำลังม้า (H.P.) เทียบได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
ก. 100 W ข. 550 W
ค. 746W ง. 2.0 โอห์ม
51. ลวดในเตารีดไฟฟ้า ทำด้วยขดลวดอะไร
ก. นิโครม ข. นิเกิล
ค. ทองแดง ง. ทังสเตน
52. ก๊าซนีออน ผสมกับไอปรอท และก๊าซอาร์กอน จะให้แสงสีอะไร
ก. แดง ข. น้ำเงิน
ค. เขียว ง. เหลือง
53. ไฮโดรมิเตอร์ ใช้วัดอะไร
ก. แรงเคลื่อนไฟฟ้า ข.ความหนาแน่น
ค. กำลังไฟฟ้า ง. ความถ่วงจำเพาะ
54. หลอดไฟฟ้านีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเท่าใด
ก. 10 วัตต์ ข. 20 วัตต์
ค. 40 วัตต์ ง. 100 วัตต์
55. ไฟฟ้ากระแสตรง มีวงจรในการไหลอย่างไร
ก. ขึ้นอยู่กับการต่อวงจร
ข. ไหลกลับทิศทางไป ? มาตลอดเวลา
ค. ไหลวนทางเดียวตลอด
ง. ไหลขึ้นไหลลง
56. ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จาก A.C. โวลต์มิเตอร์คือข้อใด
ก. ค่าจริง ข. ค่า RMS
ค. ค่าเฉลี่ย ง. ค่าสูงสุด
57. สารใดจัดเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด
ก. น้ำเกลือ น้ำกลั่น ยาง
ข. แก้ว ยาง พลาสติก
ค. น้ำกรด น้ำกลั่น แอลกอฮอล์
ง. น้ำฝน น้ำทะเล น้ำกลั่น
58. คีม ที่นำมาใช้ในงานไฟฟ้า ชนิดใดดีที่สุด
ก. ปากคม ข. มีปากจิ้งจก
ค. มีขาโค้ง ง. ด้ามมีฉนวนหุ้ม
59. ไส้หลอดไฟฟ้าธรรมดา ทำด้วยอะไร
ก. เงิน ข. คาร์บอน
ค. ทังสเตน ง. โครเมี่ยม
60. การบอกหน่วยของการทำความเย็น นิยมใช้หน่วยเป็นอะไร
ก. แรงม้า ข. กิโลวัตต์
ค. บีทียู ง. ตัน
61. อนุภาคที่เล็กที่สุด ประกอบกับเป็นอะตอม คือ
ก. นิวตรอน และโปรตอน
ข. โปรตอนและอิเลคตรอน
ค. นิวตรอนและอิเลคตรอน
ง. ถูกทุกข้อ
62. ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป พูดคำว่า ?การเชื่อมแก๊ส? หมายถึงการเชื่อมแก๊สอะไร
ก. ไฮโดรเจนกับออกซิเจน
ข. บิวเทนกับออกซิเจน
ค. แก๊สธรรมชาติกับออกซิเจน
ง. อะเซทิลินกับออกซิเจน
63. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
ก. น้ำสบู่ ข. น้ำมัน
ค. ใช้จมูกดมกลิ่น ง. ใช้เปลวไฟสำรวจ
64. การเปิดวาล์วของท่ออะเซทิลิน ควรเปิดกี่รอบ
ก. ? - 1 รอบ ข. 1 ? 2 รอบ
ค. 2 ? 3 รอบ ง. เปิดจนหมดเกลียว
65. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน
ก. ติดไฟได้ง่าย
ข. ช่วยให้ติดไฟ
ค. มีสภาพเป็นก๊าซ
ง. มีอยู่ในอากาศประมาณ 20%
66. แก๊สอะเซทิลิน มีสูตรทางเคมีคือ
ก. CO ข. C2H2
ค. CH4 ง. CO2
67. ในอากาศรอบตัวเรา มีแก๊สอะไรมากที่สุด
ก. ออกซิเจน
ข. ไนโตรเจน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. คาร์บอนมอนอกไซด์
68. วัตถุที่ไม่ควรอยู่ใกล้ขณะทำการเชื่อมคือ
ก. สารละลาย ข.เชื้อเพลิง
ค. เครื่องดับเพลิง ง. ดินทราย
69. การจุดเปลวไฟ ควรจุดด้วยอะไร
ก. ไฟแช็ค
ข. ไม้ขีด
ค. จุดจากโลหะร้อน
ง. จุดเปลวไฟ (Spark Lighter)
70. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
ก. ทองเหลือง ข. เงิน
ค. ทองแดงผสม ง. เหล็กหล่อ
71. ขดลวดปฐมภูมิ ควรมีขนาดใด
ก. เล็ก ข. กลาง
ค. ใหญ่ ง. ถูกทุกข้อ
72. ถุงมือที่ใช้ในงานเชื่อม ควรทำจากวัสดุอะไร
ก. หนังแท้ ข. หนังเทียม
ค. พลาสติก ง. ยางพารา
73. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี
ข. จับลวดได้หลายขนาด
ค. ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้
ง. ถูกทุกข้อ
74. ในการบัดกรี ควรมีทิศทางการเคลื่อนของหัวแร้ง ในทิศทางใด
ก. ดันหัวแร้งออกจากตัว
ข. ดึงหัวแร้งเข้าหาตัว
ค. ดันหัวแร้งออกด้านข้าง
ง. ดึงหัวแร้งออกข้าง
75. หัวแร้งชนิดใด ที่ไม่เกิดความร้อนด้วยตัวเอง
ก. หัวแร้งไฟฟ้าชนิดด้ามปืน
ข. หัวแร้งแก๊สโพรเพน
ค. หัวแร้งเบนซิน
ง. หัวแร้งทองแดง
76. โลหะบัดกรี (Solder) ในการบัดกรีแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ควรใช้โลหะผสมชนิดใด
ก. ดีบุก ? แอนติโมนี ข. แคดเมี่ยม ? เงิน
ค. ดีบุก ? ตะกั่ว ง. แคดเมี่ยม ? สังกะสี
77. โลหะบัดกรี (Solder) สำหรับบัดกรีแผ่นอลูมิเนี่ยม และอลูมิเนี่ยมผสม ควรใช้โลหะผสมชนิดใด
ก. ดีบุก ? แอนติโมนี ข. แคดเมี่ยม ? เงิน
ค. ดีบุก ? ตะกั่ว ง. แคดเมี่ยม ? สังกะสี
78. ตะกั่วบัดกรี มีส่วนผสม 40/60 หมายถึง
ก. ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60%
ข. ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60%
ค. โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 ส่วน
ง. โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 ส่วน
79. ท่าเชื่อมที่ยากที่สุด คือข้อใด
ก. ท่าราบ ข. ท่าตั้ง
ค. ท่าขนานนอน ง. ท่าเหนือศรีษะ
80. ลวดเชื่อมแก๊ส โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือข้อใด
ก. 2.6 ม.ม. และ 3.2 ม.ม.
ข. 3.6 ม.ม. และ 4.6 ม.ม.
ค. 1.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
ง. 0.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
81. เปลวไฟ เชื่อมแก๊ส มีกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ
ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ
82. เปลวไฟ ชนิดใด เหมาะแก่การเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด
ก. เปลวลด ข. เปลวเพิ่ม
ค. เปลวกลาง ง. ข้อ ก. และ ข.ถูก
83. มาตรฐานของลวดเชื่อมไฟฟ้า ระบบใดนิยมใช้กันมากที่สุด
ก. AWS ข. DIN
ค. VIS ง. TIS
84. ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่ช่างเครื่องยนต์
ก. งานตั้งไฟ ข. งานปรับเครื่อง
ค. เปลี่ยนแหวนลูกสูบ ง. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
85. พลังงานศักย์ มีอยู่ในข้อใด
ก. ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้ ข. รถกำลังแล่น
ค. ลมพัด ง. เด็กกำลังวิ่ง
86. เมื่อนำปิโตรเลี่ยมมากลั่น สารข้อใดที่ได้เป็นอันดับสุดท้าย
ก. น้ำมันก๊าด ข. น้ำมันดีเซล
ค. ยางมะตอย ง. น้ำมันหล่อลื่น
87. คีม ชนิดใดที่ใช้ในงานช่างเครื่องยนต์มากที่สุด
ก. คีมปากยาว ข. คีมปากจิ้งจก
ค. คีมปากนกแก้ว ง. คีมล๊อก
88. เครื่องมือชนิดใด ใช้แต่งผิวโลหะให้เรียบตามต้องการ
ก. ตะไบ ข. เลื่อยเหล็ก
ค. เหล็กนำศูนย์ ง. ฆ้อน
89. คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์ มีหน้าที่อะไร
ก. จุดระเบิด
ข. เปิดไอดีเข้ากระบอกสูบ
ค. ผสมไอน้ำมันกับอากาศ
ง. อัดอากาศให้ร้อนจัด
90. เครื่องยนต์ จะมีอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับสิ่งใด
ก. ความสะอาด ข.ทองขาว
ค. แบตเตอรี่ ง. น้ำมันหล่อลื่น
91. ข้อใดเป็นการจัดแสงสว่างในโต๊ะฝึกงานที่เหมาะสมที่สุด
ก. 20 ? 30 ฟุต ? เทียน
ข. 40 ? 50 ฟุต ? เทียน
ค. 50 ? 60 ฟุต ? เทียน
ง. 70 ? 100 ฟุต ? เทียน
92. โรงฝึกงานทั่วไป 1 โรง ควรมีนักเรียนไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. 200 คน ข. 300 คน
ค. 400 คน ง. 500 คน
93. โรงฝึกงานปั้น ควรปูพื้นด้วยวัสดุใด
ก. ดิน ข. ไม้
ค. ปูนซิเมนต์ ง. กระเบื้องเคลือบ
94. ห้องเขียนแบบ ควรทาด้วยสีใด
ก. เขียวอ่อน ข.ขาวอ่อน
ค. เหลืองอ่อน ง. เทาอ่อน
95. สีและน้ำมันผสม ควรเก็บอย่างไร
ก. เก็บห่างความร้อน ข. เก็บในตู้เหล็ก
ค. เก็บห่างความเย็น ง. เก็บห่างความเค็ม
96. อุบัติเหตุในโรงฝึกงาน มีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
ก. เครื่องมือ ข. เครื่องจักร
ค. คน ง. สิ่งแวดล้อม
97. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
ก. ควบคุมใกล้ชิด
ข. ตรวจสอบเครื่องมือ
ค. บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
ง. แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
98. ครูอุตสาหกรรมศิลป์ เลือกทำความสะอาดในช่วงเวลาใด
ก. ทุกช่วงการทำงาน
ข. ระหว่างปฏิบัติงาน
ค. หลังการปฏิบัติงาน
ง. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
99. เข็มขัดรัดสายไฟ ทำด้วยอะไร
ก. สังกะสี ข. เหล็ก
ค. ทองเหลือง ง. อลูมิเนียม
100. อะไรคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า
ก. ตาอักเสบ ข. ไฟฟ้าดูด
ค. แผลพุพอง ง. ถูกทุกข้อ