วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 1

เฉลยรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 1

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คสช.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ตามข้อใด
ก. 2.575 ล้านบาท.
ข. 2.575 ล้านล้านบาท.
ค. 2.757 ล้านล้านบาท.
ง. 2.577 ล้านล้านบาท
2. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
ก. กลาโหม.
ข. มหาดไทย.
ค. ศึกษาธิการ.
ง. วิทยาศาสตร์ฯ
3. แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิลคือชาติใด
ก. บราซิล.
ข. เยอรมัน.
ค. ฮอลแลนด์.
ง. อาร์เจนติน่า
4. ธรรมนูญปกครองประเทศ ฉบับชั่วคราว 2557 โดย คสช.มีสูงสุดกี่มาตรา
ก. 47.
ข. 48.
ค. 50.
ง. 51
5. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
ก. 10 - 12.
ข. 12 - 10.
ค. 12 - 15.
ง. 12 - 50
6. จอร์โจนาโปลีตาโน ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อ 14 มกราคม 2558 ในประเทศใด
ก. อิตาลี.
ข. สเปน.
ค. มอร็อคโค.
ง. เนเธอแลนด์
7. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละเท่าใด
ก. 1.
ข. 2.
ค. 3.
ง. 4
8. หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
ก. เซ ยอง ซอก.
ข. เชง ยอง ซอก.
ค. ชิม ยอง ซอก.
ง. เช ซอก ยอง
9. ฟุตบอลโลก 2018 จัดที่ใด
ก. สเปน.
ข. อังกฤษ.
ค. รัสเซีย.
ง. การ์ต้า
10. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
ก. 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557.
ข. 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558.
ค. 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558.
ง. 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
11. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
ก. 32.
ข. 34.
ค. 36.
ง. 38
12. ประธาน สนช ชื่ออย่างไร
ก. นายตวง อันทะไชย.
ข. นายสมโภชน์ คำลอย.
ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย.
ง. นายสุรชัย เลี้ยงบุญชัย
13. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สนช ในมาตรา 6 จำนวนเท่าใด
ก. จำนวน 220 คน.
ข. จำนวนไม่เกิน 220 คน.
ค. จำนวน 250 คน.
ง. จำนวนไม่เกิน 250 คน
14. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
ก. สมดุล.
ข. ขาดดุล.
ค. เกินดุล.
ง. สมดุล แบบ PBB
15. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
ก. 17.
ข. 18.
ค. 19.
ง. 20

http://www.thaitestonline.com


สุดยอด