วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. 1 3 5 7 9 11 13 ...............
ก. 14.
ข. 15.
ค. 16.
ง. 17
2. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
ก. 8.
ข. 9.
ค. 7.
ง. 6
3. 16 21 18 23 20 25 ...............
ก. 5.
ข. 8.
ค. 12.
ง. 16
4. 1 3 6 10 15 21 ...............
ก. 25.
ข. 26.
ค. 27.
ง. 28
5. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
ก. 23.
ข. 20.
ค. 17.
ง. 15
6. 2 8 4 6 8 4 ...............
ก. 5.
ข. 8.
ค. 12.
ง. 16
7. 2 5 7 3 6 9 4 7 11 5 8 ...............
ก. 13.
ข. 14.
ค. 15.
ง. 16
8. 3 6 18 4 7 ...............
ก. 5.
ข. 12.
ค. 27.
ง. 28
9. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
ก. 41.
ข. 45.
ค. 49.
ง. 52
10. 1 5 9 13 17 21 25 ...............
ก. 27.
ข. 29.
ค. 31.
ง. 33
11. 3 10 17 24 31 38 ...............
ก. 43.
ข. 44.
ค. 45.
ง. 46
12. 3 10 17 24 31 38 45 ...............
ก. 47.
ข. 49.
ค. 52.
ง. 57
13. 7 14 11 22 16 30 ...............
ก. 22.
ข. 16.
ค. 11.
ง. 3
14. 36 9 27 9 18 9 ...............
ก. 9.
ข. 6.
ค. 4.
ง. 1
15. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
ก. 5.
ข. 6.
ค. 7.
ง. 8
16. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
ก. 11.
ข. 12.
ค. 13.
ง. 14
17. 87 78 70 63 57 52 ...............
ก. 58.
ข. 48.
ค. 42.
ง. 38
18. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
ก. 16.
ข. 17.
ค. 18.
ง. 19
19. 25 21 17 13 9 5 ...............
ก. 1.
ข. 2.
ค. 3.
ง. 4
20. 24 8 35 15 46 23 ...............
ก. 48.
ข. 51.
ค. 53.
ง. 57

http://www.thaitestonline.com