วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ถุงเท้า : รองเท้า ? : ?
ก. เข็มขัด : กระเป๋า.
ข. ช้อนส้อม : ตะเกียบ.
ค. แว่นตา : นาฬิกา.
ง. ตุ้มหู : แหวน
2. ห้องครัว : ห้องนอน ? : ?
ก. โรงอาหาร : ห้องเรียน .
ข. ห้องอาหาร : โรงแรม.
ค. ห้องครัว : แม่บ้าน.
ง. โภชนาการ : การพักผ่อน
3. เดียวดาย : โทน
ก. เงียบเหงา : คู่.
ข. สหาย : สงบ.
ค. ลำพัง : หนึ่ง.
ง. ว้าเหว่ : คนเดียว
4. อิฐ : วุ่นวาย
ก. บูรพา : สงบ.
ข. อุดร : โกลาหล.
ค. จลาจล : พายับ.
ง. เงียบเหงา : อีสาน
5. อังกฤษ : บราซิล
ก. ฝรั่งเศส : อินเดีย.
ข. ไทย : ชิลี.
ค. ฮ่องกง : อาร์เจนตินา.
ง. ออสเตรเลีย : คูเวต
6. ห้า : อาหาร ? : ?
ก. หก : เวลา.
ข. เจ็ด : ชาวนา.
ค. แปด : จรรยา .
ง. สี่ : อาทร
7. ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ์ ? : ?
ก. ทักษะ : พลาดพลั้ง.
ข. การฝึกฝน : การประหยัด.
ค. ความสูญเสีย : ความสะเพร่า.
ง. ความสำเร็จ : ชัยชนะ
8. สัดส่วน : ร้อยละ ? : ?
ก. หน่วยกิต : จำนวน.
ข. ส่วนประกอบ : เปอร์เซ็นต์.
ค. โคลง : กลอน.
ง. มาตรา : สถิติ
9. ดอกไม้ : แจกัน ? : ?
ก. สตรีงาม : บุรุษ.
ข. เกสร : ผีเสื้อ.
ค. ขวดน้ำ : แก้วน้ำ.
ง. เทียนไข : เชิงเทียน
10. โรงแรม : นักท่องเที่ยว ? : ?
ก. พระ : วัด.
ข. โรงเรียน : ครู.
ค. ค่ายพักแรม : ลูกเสือ.
ง. สระว่ายน้ำ : นักว่ายน้ำ
11. ขลุ่ย : แคน ? : ?
ก. ขิม : จะเข้.
ข. ปี่ : กลอง.
ค. ระนาด : โปงลาง.
ง. อังกะลุง : ฆ้องวง
12. เขื่อน : น้ำ ? : ?
ก. คลอง : ฝาย.
ข. ประตู : บ้าน.
ค. โทรศัพท์ : คลื่นเสียง.
ง. สวิทช์ : ไฟฟ้า
13. ศาล : ความยุติธรรม ? : ?
ก. ทนายความ : ลูกความ.
ข. อัยการ : โจทก์.
ค. วุฒิสภา : ส.ส..
ง. รัฐสภา : กฎหมาย
14. เถาะ : ระกา ? : ?
ก. กระต่าย : แมว.
ข. เมษายน : ตุลาคม.
ค. ไก่ : กระต่าย.
ง. มีนาคม : ธันวาคม
15. ไข่ขาว : ไข่แดง ? : ?
ก. กรอบรูป : ภาพถ่าย.
ข. มะม่วง : เมล็ด.
ค. แก้วน้ำ : สุรา.
ง. บ้าน : ห้องนอน
16. รัสเซีย : หมีขาว ? : ?
ก. แคนาดา : นกอินทรีย์.
ข. สิงคโปร์ : ปลาโลมา.
ค. ออสเตรเลีย : จิงโจ้.
ง. ญี่ปุ่น : สิงโต
17. แห : ปลา ? : ?
ก. เพนียด : ช้าง.
ข. สวิง : กุ้ง.
ค. โพงพาง : นก.
ง. ลอบ : กระต่าย
18. ไฟฉาย : ลูกเสือ ? : ?
ก. ตะเกียง : ทหาร .
ข. ประภาคาร : เรือเดินทะเล .
ค. เรดาร์ : เครื่องบิน .
ง. ไต้ : ชาวเขา
19. โลก : พระจันทร์ ? : ?
ก. นาย : บ่าว.
ข. ดาวเสาร์ : ดาวพฤหัสบดี.
ค. ไพร่ : ทาส.
ง. ดาวศุกร์ : ดาวพุธ
20. พระสงฆ์ : ชี ? : ?
ก. บัว : กุหลาบ.
ข. เบญจมาศ : มะลิ.
ค. น้า : อา.
ง. พี่ : น้อง
21. เล็บ : ปอด
ก. มือ : เท้า.
ข. กระดูก : กระเพาะอาหาร.
ค. เส้นผม : หัวใจ.
ง. จมูก : ปาก
22. เครื่องบิน : นก ? : ?
ก. เรือดำน้ำ : ปลา.
ข. เรือใบ : ว่าว.
ค. บอลลูน : ลูกโป่ง.
ง. จรวด : เครื่องร่อน
23. ภูเขา : ถนน ? : ?
ก. ท้องฟ้า : เมฆ.
ข. สะพาน : แม่น้ำ.
ค. ทะเล : หาดทราย.
ง. เพดาน : สนามฟุตบอล
24. ทางม้าลาย : สะพานลอย ? : ?
ก. ถนน : ทางด่วน.
ข. ทางเท้า : สี่แยก.
ค. อุโมงค์ : ซอย.
ง. ที่จอดรถ : อาคาร
25. พระธรรม : อักษรกลาง ? : ?
ก. สมาธิ : โกรธ.
ข. กาย : วาจา.
ค. โลภ : หลง.
ง. พระพุทธ : อักษรต่ำ
26. มอเตอร์ไซด์ : รถยนต์ ? : ?
ก. คน : ควาย.
ข. จักรยาน : สามล้อ.
ค. เป็ด : ไก่.
ง. รถเข็น : รถบรรทุก
27. ตะเกียบ : แขน ? : ?
ก. ปากกา: นิ้ว.
ข. ตา : จมูก.
ค. หู : ตา.
ง. ช้อน : มือ
28. ตำรวจ : ผู้ร้าย ? : ?
ก. ครู : นักเรียน.
ข. โรงสีข้าว : ชาวนา.
ค. โรงพยาบาล : แพทย์.
ง. รัฐสภา : กฎหมาย
29. กระดานดำ : ชอล์ก ? : ?
ก. ปากกาเคมี : ไวท์บอร์ด.
ข. กระดาษ : ดินสอ.
ค. ดิสเก็ต : โปรแกรมเมอร์.
ง. บทกลอน : กวี
30. กวาง : ควาย ? : ?
ก. สิงโต : แมว.
ข. สุนัข : เสือ.
ค. แรด : หมี.
ง. ไก่ : เป็ด
31. 12 นาฬิกา : 18 นาฬิกา ? : ?
ก. กรกฎาคม : ธันวาคม.
ข. เดือน : ปี.
ค. ปีเถาะ : ปีระกา.
ง. วันเสาร์ : วันอาทิตย์
32. รัฐศาสตร์ : อักษรศาสตร์ ? : ?
ก. ครุศาสตร์ : วิศวกรรมศาสตร์.
ข. แพทย์ศาสตร์ : เภสัชศาสตร์.
ค. วิทยาศาสตร์ : นิติศาสตร์.
ง. สถาปัตยกรรมศาสตร์ : วารสารศาสตร์
33. หมอ : เชื้อโรค ? : ?
ก. นักจิตวิทยา : คนไข้.
ข. ครู : นักเรียน.
ค. ทนายความ : กฎหมาย.
ง. ตำรวจ : มิจฉาชีพ
34. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด ? : ?
ก. ดวงอาทิตย์ : นาฬิกา.
ข. ถุงพลาสติก : ใบตอง.
ค. ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยเคมี.
ง. ฝ้าย : ด้าย
35. ประทุน : เรือแจว ? : ?
ก. หลังคา : เสา.
ข. ใบไม้ : ต้นไม้ .
ค. ร่ม : คน .
ง. โบสถ์ : พระภิกษุ
36. วันทา : หก
ก. ห้า : กางเขน.
ข. แปด : สงบ.
ค. สาม : สนิท.
ง. เจ็ด : นาฬิกา
37. บาท : เยน ? : ?
ก. ดอลล่าร์ : มาร์ค.
ข. ปอนด์ : ฟรังส์.
ค. เชน : เพนนี.
ง. ลีร์ : หยวน
38. สะพาน : ภูเขา
ก. แม่น้ำ : ทุ่งนา.
ข. เกาะ : ท้องฟ้า.
ค. มนุษย์ : ธรรมชาติ.
ง. ต้นประดู่ : ทะเล
39. ขวดนม : ผ้าอ้อม ? : ?
ก. มุ้ง : เสื้อเชิ้ต.
ข. นาฬิกา : ยางลบ.
ค. กรรไกร : ผ้าถุง.
ง. สำลี : เปล
40. ช่างไม้ : ค้อน ? : ?
ก. นักแต่งเพลง : นักร้อง.
ข. ปากกา : นักประพันธ์.
ค. พยาบาล : หมอ.
ง. จิตรกร : พู่กัน
41. ยักษ์ : อวน
ก. ภิกษุ : ปลา.
ข. แห : ฤาษี.
ค. เหาะ : ลาภ.
ง. ถ้ำ : ทะเล
42. มั่นคง : ถาวร ? : ?
ก. เข้มแข็ง : อดทน.
ข. รุกราน : คุมคาม.
ค. แทรกแซง : ขัดข้อง.
ง. เคลื่อนย้าย : ขัดข้อง
43. กรัม : นิ้ว
ก. น้ำหนัก : ความยาว.
ข. เมตร : ปอนด์.
ค. วา : ฟุต.
ง. เซนติเมตร : ลิตร
44. นมสด : กระสอบ ? : ?
ก. เนย : นม.
ข. แก้วน้ำ : กระป๋อง.
ค. ขี้ผึ้ง : สมุด.
ง. ไขมัน : กระดาษ
45. ถกเถียง : โต้วาที ? : ?
ก. ปรัชญา : จิตวิทยา.
ข. ท้าทาย : คู่ต่อสู้.
ค. ความรุนแรง : สันติภาพ.
ง. การต่อสู้ : การแข่งขัน
46. เรือยนต์ : พังงา ? : ?
ก. ม้า : บังเหียน.
ข. เกวียน : วัว.
ค. รถยนต์ : พวงมาลัย.
ง. เรือใบ : หางเสือ
47. มะระ : ลำไย
ก. ลิ้นจี่ : ส้ม.
ข. ลูกพลับ : บอระเพ็ด.
ค. มังคุด : มะยม .
ง. มะดัน : มะขวิด
48. แกรนิต : หิน ? : ?
ก. ปลาดุก : น้ำจืด.
ข. แคลเซียม : ธาตุ.
ค. เรือ : ทะเล.
ง. ผงชูรส : เกลือแร่
49. เกวียน : กรรไกร ? : ?
ก. เลื่อย : สิ่ว.
ข. เข็ม : ผ้า.
ค. หนังสือ : เทียนไข.
ง. โค : คน
50. อำเภอ : หมู่บ้าน ? : ?
ก. จังหวัด : ตำบล.
ข. ปลัดอำเภอ : ผู้ใหญ่บ้าน.
ค. เมือง : เทศบาล.
ง. นายอำเภอ : กำนัน

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบ, ข้อสอบบรรจุ, บรรจุครู, ครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบบรรจุ,สอบครูผู้ช่วย,ภาษาไทย,อุปมา,อุปมัย