วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Wita คุณมีเพื่อนใน Facebook มากกว่าที่คุณคิด

 
  วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาเพื่อนของคุณบน Facebook คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อแล้ว คุณสามารถดู จัดการ หรือลบรายชื่อออกได้ทุกเมื่อ                      
   
 
   ค้นหาเพื่อนเพิ่ม
 
   
   
 
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาเพื่อนของคุณบน Facebook คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อแล้ว คุณสามารถดู จัดการ หรือลบรายชื่อออกได้ทุกเมื่อ
 
 
         
 
 
 
   
   
 
ไปที่ Facebook
   
ค้นหาเพื่อน
 
   
   
 
ข้อความนี้ส่งถึง atcomink.kroo@blogger.com หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025
   
 

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Wita คุณมีเพื่อนใน Facebook มากกว่าที่คุณคิด

 
  วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาเพื่อนของคุณบน Facebook คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อแล้ว คุณสามารถดู จัดการ หรือลบรายชื่อออกได้ทุกเมื่อ                      
   
 
   ค้นหาเพื่อนเพิ่ม
 
   
   
 
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาเพื่อนของคุณบน Facebook คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อแล้ว คุณสามารถดู จัดการ หรือลบรายชื่อออกได้ทุกเมื่อ
 
 
         
 
 
 
   
   
 
ไปที่ Facebook
   
ค้นหาเพื่อน
 
   
   
 
ข้อความนี้ส่งถึง atcomink.kroo@blogger.com หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025
   
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Wita คุณมีเพื่อนใน Facebook มากกว่าที่คุณคิด

 
  วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาเพื่อนของคุณบน Facebook คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อแล้ว คุณสามารถดู จัดการ หรือลบรายชื่อออกได้ทุกเมื่อ                      
   
 
   ค้นหาเพื่อนเพิ่ม
 
   
   
 
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาเพื่อนของคุณบน Facebook คือการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อแล้ว คุณสามารถดู จัดการ หรือลบรายชื่อออกได้ทุกเมื่อ
 
 
         
 
 
 
   
   
 
ไปที่ Facebook
   
ค้นหาเพื่อน
 
   
   
 
ข้อความนี้ส่งถึง atcomink.kroo@blogger.com หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025