วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

Wita คุณมี 1 การแจ้งเตือนใหม่

 
  มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน Facebook ตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด นี่คือการแจ้งเตือนจากเพื่อนๆ ที่คุณพลาดไป       Wita To             1 การแจ้งเตือนใหม่    
   
 
   คุณมีการแจ้งเตือนใหม่
 
   
   
 
มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน Facebook ตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด นี่คือการแจ้งเตือนจากเพื่อนๆ ที่คุณพลาดไป
 
   
Wita To
 
 
      1 การแจ้งเตือนใหม่
 
 
   
   
 
ไปที่ Facebook
   
ดูการแจ้งเตือน
 
   
   
 
ข้อความนี้ส่งถึง atcomink.kroo@blogger.com หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025
   
 

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

Wita คุณมี 1 การแจ้งเตือนใหม่

 
  มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน Facebook ตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด นี่คือการแจ้งเตือนจากเพื่อนๆ ที่คุณพลาดไป       Wita To             1 การแจ้งเตือนใหม่    
   
 
   คุณมีการแจ้งเตือนใหม่
 
   
   
 
มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน Facebook ตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด นี่คือการแจ้งเตือนจากเพื่อนๆ ที่คุณพลาดไป
 
   
Wita To
 
 
      1 การแจ้งเตือนใหม่
 
 
   
   
 
ไปที่ Facebook
   
ดูการแจ้งเตือน
 
   
   
 
ข้อความนี้ส่งถึง atcomink.kroo@blogger.com หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025
   
 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

Wita คุณมี 1 การแจ้งเตือนใหม่

 
  มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน Facebook ตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด นี่คือการแจ้งเตือนจากเพื่อนๆ ที่คุณพลาดไป       Wita To             1 การแจ้งเตือนใหม่    
   
 
   คุณมีการแจ้งเตือนใหม่
 
   
   
 
มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน Facebook ตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด นี่คือการแจ้งเตือนจากเพื่อนๆ ที่คุณพลาดไป
 
   
Wita To
 
 
      1 การแจ้งเตือนใหม่
 
 
   
   
 
ไปที่ Facebook
   
ดูการแจ้งเตือน
 
   
   
 
ข้อความนี้ส่งถึง atcomink.kroo@blogger.com หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025